500+ wniosek o świadczenie wychowawcze – pigułka.

Poniżej wymagane dokumenty/wnioski do programu 500+.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Załącznik nr 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Załącznik nr 2 /strona 10/. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH  OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH…

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Załącznik nr 3 /strona 13/. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O  ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH
PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE
OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA
KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.Załącznik nr 4 /strona 14/. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.